Historie – Vysvědčení

Úřední listina (s níž se během svého života setkáváme nejčastěji), která jednotlivci osvědčuje, že v určitém čase navštěvoval určitou školu, a vyjadřuje, jak vyhověl jejím požadavkům. Kromě osobních dat obsahuje zpravidla hodnocení chování a prospěchu žáka a potvrzení o docházce do vyučování a do zájmových kroužků.

Historie vysvědčení je poměrně mladá, trvá pouhých 233 let; začíná se psát společně s vydáním Všeobecného školního řádu císařovnou Marií Terezií 6. prosince 1774. Jím byl položen základ modernímu vzdělávacímu systému, který je obecně vnímán jako zavedení povinné školní docházky. Zároveň s jeho uváděním do praxe vyvstala i potřeba klasifikace žáků, která umožňovala učitelům, aby mohli sledovat, jak probíranou učební látku žáci zvládají.

Podoba vysvědčení se v jeho počátcích lišila od té, kterou známe dnes. Původně se vysvědčení nevydávalo v pololetí a na konci školního roku, tak, jak jsme zvyklí dnes, nýbrž jej žáci dostávali až tehdy, když po absolvování školní docházky opouštěli školu. V průběhu 19. a na počátku 20. století existovaly tři typy vysvědčení: vysvědčení propouštěcí, vysvědčení na odchodnou ze školy a frekventační vysvědčení.

Propouštěcí vysvědčení mohly dostat děti, které dovršily věk školou povinný a mají nejpotřebnější pro obecnou školu předepsané vědomosti z náboženství, čtení, psaní a počítání.

Dalším typem vysvědčení bylo vysvědčení na „odchodnou“ ze školy; to obdrželi ti žáci, kteří sice již dosáhli věku, kdy měli opustit školu, tedy 14 let, ale nenabyli ještě potřebné školní vědomosti a podle závěru učitelské konference se to ani nedalo očekávat. Toto vysvědčení pak neobsahovalo žádnou klasifikaci.

Posledním typem vysvědčení bylo vysvědčení frekventační – vydávalo se žákům obecných škol, pokud přestupovali na střední školu. Uváděly se v něm jen známky z náboženství, vyučovacího jazyka a z počtů.

Rovněž v průběhu školního roku byli žáci klasifikováni; na obecné škole obdrželi od roku 1870 na konci každého čtvrtletí, tedy 4x ročně, školní zprávu. Známky prospěchu na ní byly psány číslicí a rodiče svým podpisem potvrzovali, že ji četli. Na konci školního roku si ji pak žáci ponechávali.

Na měšťanských školách se pak od roku 1903 vydávalo místo školní zprávy na konci 2. a 4. čtvrtletí již vysvědčení – školní zprávy dostávali tedy žáci do rukou na konci 1. a 3. čtvrtletí a prospěch byl na nich psán slovně.

Definitivním školním a vyučovacím řádem z 29. 9. 1905 byly předepsané jednotné známky jak pro školní zprávy, tak pro vysvědčení.

V průběhu více než dvou století procházelo vysvědčení žáků obecných a měšťanských škol a posléze žáků základních škol rozličnými proměnami a úpravami.


Duben/2019
PoÚtStČtSoNe
131234567
14891011121314
1515161718192021
1622232425262728
172930     

Pranostika
na tento měsíc: Další>>
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.

Kontakt: mail@scanzen.cz

Kniha: Lidové lékařství
Přehled sběru léčivých prostlin pro tento měsíc Další>>
RostlinaCo sbíráme
Bříza bradavičnatálisty
Dub letníkůra (hladká bez borky)
Kostivaloddenky s kořeny
Pampeliškakořen, listy
Podběl lékařskýkvětenství
Sedmikráskakvětenství
Kopřivalist, olistěné výhonky