Zpět

V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Ve dne jas, v noci mráz.
Leden jasný, roček krásný.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
Dlouhý střechýle, dlouhý len.
Roste den, roste i zima.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.
Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.
Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední větrové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci.
Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Když začátek ledna krásně, bodou na jaře bouřky časně.
Lednové mlhy věští mokré jaro.
Leden studený, duben zelený.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Jaký leden, takový červenec.
Leden červenci se rovná.
Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

DenPranostika
01Připadne-li Nový rok na pondělí, prorokuje se krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.
01Připadne-li na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
01Připadne-li na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
01Připadne-li na čtvrtek, předpovídá se mírní zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí.
01Připadne-li na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka.
01Připadne-li na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic.
01Připadne-li na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
01Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
01Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
01Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
01Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
01Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
01Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
01Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
01Na Nový rok o slepičí krok.
02Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.
02Když Makary pohodný, září bude chladný.
05Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.
05Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce.
06Na Tři krále - zima stále.
06Tři králové mosty staví, nebo je boří.
06Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně bramborů.
06Třpití-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci.
06Na Tři krále o skok dále.
06Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
08O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
09O svatém Baziliši zima všudy čiší.
11Na svatého Hygina pravá zima začíná.
14Svatý Higarius - vyndej saně, schovej vůz!
14Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
15Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok.
16Na svatého Marcela zima leze do těla.
17Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.
18Na svatého Priska pod saněmi píská.
19Na svatého Kanuta přichází zima krutá.
19Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
20Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
20Nezmrne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
21O svaté Anežce od kamen se nechce.
21Svatá Anežka kape ze stříšek, sedláče, schovej zhryzky.
21Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.
22Na svatého Vincence seď doma u pece.
22Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
22Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.
22Vincence slunečnost dává vína hojnost.
22Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
22Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.
22Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
24Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
25Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
25Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
25Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.
25Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25Na Pavla obrácení též i zima se promění: buď popustí nebo zhustí.
25V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
25Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
25Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
25Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
26Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
28Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase nepraví.
29Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.