Zpět

Teplý říjen - studený listopad.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.
Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem ve zmrznuté zemi leží.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
Jaký listopad, takový březen.

DenPranostika
01Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
01Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
01Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
01Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
01O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
01Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
01Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt.
01Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
01Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.
01Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
01Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
01Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.
01Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude zima též dosti mokrá.
02Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
09Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
11Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
11Na svatého Martina kouřívá se z komína.
11Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
11Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
11Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na brůně.
11Svatý Martin rád jezdí na brůně.
11Padá-li sníh toho dne neb v noci, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni.
11Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
11Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
11Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.
11Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
11Martinův led bude vodou hned.
11Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě dlouho koupat.
11O Martině po ledu - o vánocích po blátě.
11Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
11Na svatý Martin - ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš.
11Po svatém Martině zima nežertuje; přichází sníh i mráz kvaltem.
11Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.
11Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima; pakli na týž den slunce svítí, bude tuhá zima.
11Na svatého Martina souditi, že když mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu znamenati měl.
11Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima; jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde.
11Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.
11Na svatého Martina pod mrakem - nestálá zima.
11Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima tuhá.
11Jsou-li na Martina mračna, zima je levná; jestli je noc jasná, zima je mastná.
11Jižní vítr na Martina - mírná zima.
11Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
11Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu.
16Na svatého Otomara neuvidíš komára.
19Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.
19Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
21Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
21Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
23Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
23Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.
25Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
25Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
25Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
25Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
25Svatá Kateřina přichází bíle oděna.
25Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
25Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
25Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
25Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená.
25Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
25Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
25Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
25Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
25Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.
25Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.
25Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
25Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.
28Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
28Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
28Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
28Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
28Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.
28Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
29Na Saturnina skučí meluzína.
30Na svatého Ondřeje konec pocení.
30Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
30Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
30Na svatého Ondřeje mruz, chystej sedláče vůz.
30Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
30Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
30Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
30Sníh svatého Ondřeje, oziminám nepřeje.
30Sníh na svatého Ondřeje, vzešlému žitu mnoho nepřeje.
30Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi prospěje.
30O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Onřejem, dobré zimy se nadějem.
30Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý.
30Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.
30Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.
30Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice.
30Svatý Ondřej dělá led a savtý Jiří jej láme.
30Ondřej mosty staví, Jiří je doplaví.
30Vlhký rok nebo suchý tak poznáš: sklenici plnou vody míti máš, na den svatého Ondřeje to činívej. Přebíhá-li vrchem voda, to znej, vlhký rok ten; stane-li se zároveň, suchý a vyprahlý bude rok ten.
30Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: Přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.