Zpět

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

DenPranostika
01O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
01Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má čtyři neděle trvati.
01Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
03O Františku Xaveru vítr fičí od severu.
04Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
04Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
04Svatá Barbora bývá naškrobená.
04Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
04Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
04O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.
04Na svatou Barboru saně do dvoru.
04Na svatou Barboru mráz - schovej saně, hoduj vůz.
04Po svaté Baruši střez nosu i uší!
04Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
04Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
04Když ja Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
04Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.
04Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.
04Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
04Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
06Na svatou Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
06Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
06Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
06Po sněhu Bára s Mikulášem šla.
06O svatém Mikuláši často snížek práší.
06Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
06Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
13Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
13Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
13Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
13Lucie noci upije (a dne nepřidá).
13Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
16O svaté Albíně schovej se do síně.
16Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
16O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.
21Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
21Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
21Na svatého Tomáše zima je naše.
21O svatém Tomáši meluzína straší.
23Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24Na Adama, Evu čekej oblevu.
24Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
24Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
24Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
24Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
24Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.
24Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
24Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
24Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
24Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
24Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
24Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
24Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
24Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
24Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
24Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
25Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
25Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
25Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
25Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
25Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
25Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
25Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!
25Vánoce - vánice.
25Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
25Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
25Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.
25Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
25Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
25Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
25Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
25Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.
25O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
25Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
25Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
25Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
25Tmavé vánoce - světlé stodoly.
25Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
25Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
25Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
25Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
25Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
25Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
25V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
25Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
25V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
25Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
25Na Boží narození o bleší převalení.
26Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
26Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
26Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
26Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
26Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
26Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
28Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
28Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
28Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
28Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.
28Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.
28Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.
28O Mláďátkách den se omlazuje.
31O Silvestru papeži snížek si již poleží.
31Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
31Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.
31Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
31Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.