Zpět

Únor bílý - pole sílí.
Sněhový únor - sílí úhor.
Únorová voda - pro pole škoda.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

DenPranostika
02O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá; odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy.
02Na Hromnice - půl zimnice - půl píce.
02Na Hromnice zima s létem potkala se.
02Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
02Na Hromnice - skřivánek přes hranice.
02Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout.
02Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.
02Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
02Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
02Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce.
02Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá; jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není.
02Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.
02Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
02Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve.
02Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven!
02Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
02Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.
02Panenka Maria hromničná čistá - úroda jistá.
02Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil.
02Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti.
02Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
02Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sněží ještě dost.
02Pošmourný Hromnice - sedlákům milý velice.
02O Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.
02Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více.
02Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou.
02Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko.
02Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok.
02Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
02Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
02Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
02Přejdou Hromnice - konec sanice.
02O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře déšť.
02Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.
02Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
02Na Hromnice husa po vodě - na velikonoce po ledě.
02Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky.
02O hromnicích teplo - medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu.
02Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí.
02Na Hromnice kopalinky - uschovávejte obědinky.
02Na Hromnice o hodinu více.
02Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
03Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
03Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
03Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
03Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len.
03Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.
03Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory.
04O svaté Veronice bývá ještě sanice.
04Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
05Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
05Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá.
06Svatá Dorota také na sníh bohatá.
06Svatá Dorota stromy sněhem ometá.
06Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
06Na svatou Dorotu rádo teče do botu.
06O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
07Svatý Radko - na poli hladko.
09Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
09Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.
10O svaté Scholastice navleč si rukavice.
13O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
14Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
14Svatý Valentínek - jara tatínek.
16O svaté Juliáně schovej sáně.
16O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
18O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
20Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
20Masopust na slunci - pomlázka v senci.
20Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
20Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pčenice i žito.
20Konec masopustu jasný - len krásný.
20Krátký masopust - dlouhá zima.
20Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
20Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
20Bude-li příjemné povětří ( v masopustní úterý), bude dosti hrachu.
20Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.
20Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
21Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
21Suchý půst - úrodný rok.
22Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá.
22Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.
22Jak tlustý a hrubý mráz bude za noce před Stolováním svatého Petra, takový bude za 40 dní pořád.
22O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
22Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.
22Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý petr ji ucezuje.
24Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
24Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho, zmrzne hned.
24Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.
24Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.
24Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
24Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
24Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.
24Na svatého Matěje do závěje naleje.
24Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.
24Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
24Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.
24Jaký mráz bude večer v noci na svtého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.
24Je-li svatého Matěje mráz malý, je jich po něm 40 malých; je-li velký, jest 40 velkých, není-li mráz žádný, je jich po něm bezpočtu.
24Matěja - k vesnu náděja.
24Matěja - k létu naděja.
27Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
28Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.