Zpět

Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mikrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový nanásleduje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

DenPranostika
01Svatá Eudokie psa po uši sněhem zavěje.
01Eudokie příznivá, ale blátivá.
02Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
06Svatá Felicita z polí odmítá.
06Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
07O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
09Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.
10Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě 40 dní.
10Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
10Podle Čtyřiceti budeš Petra míti.
10Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude úrodný rok.
12Zahoř vytlúká ledy z lesa.
12Přilétají k nám zase čápi, divoké husy, kačice, laštovice okolo svatého Řehoře.
12Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.
12Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.
12Na svatého Řehoře, plove led do moře.
12Na svatého Řehoře, žába hubu otevře.
12Na svatého Řehoře, šelma sedlák, který neoře.
12Na svatého Řehoře, čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
12Na svatého Řehoře, ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
12Na svatého Řehoře, den s nocí v jedné míře.
17Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý mesíc.
17Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne ještě 40 dní.
19Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
19Josefova širočina ničí poslední ledy.
19Svatý Josef přichází na led s pantokem.
19Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
19Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
19Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
19Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
19Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
19Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
19Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.
19Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
19Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
19Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
20Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
22Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.
25O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.
25Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě navyhání.
25Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
25Východ slunce na Zvěstování Panny Marie předpokládá dobrý rok.
25Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
25Na den Zvěstování Panny Marie déšť - urodí se rež.
25Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
30O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31O svaté Balbíně je už u nás po zimě.