Zpět

Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem.
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.
Co duben našetří, to květen spálí.
Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.

DenPranostika
01Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
05Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
06Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
06Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
06Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
07Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
07Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
07Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem.
08Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
08Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.
08Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
08Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé.
08Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
08Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
08Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho bude měti; pakli tan den jasno bude, máslo, omastek lacino přijde.
08Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
08Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o letnicích.
08Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
08Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
08Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.
23Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.
24Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
24Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
24Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
24Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
24Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
24Na svatého jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.
24Jak hluboko před svatým jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak).
24Pršelo-li před svatým jiřím, bude po něm ještě více pršet.
24Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
24Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.
24Před Jiřím sucho, po něm mokro.
24Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
24O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjenmá a mokrá povětrnost.
24Jasný Jiří - pěkný podzimek.
24Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
24Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
24Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
24Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
24Na svatého Jiří rodí se jaro.
24Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
25Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
25Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
25Po teplém Marku se často ochlazuje.
25Na svatého Marka, brambor plná řádka.
28Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.