Zpět

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - z kamen fuk.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ - plný úl.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

DenPranostika
01Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
01Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
01Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
01Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
01Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
01Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
01Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
01Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
01Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
04Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
04Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
04Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
11O svatém Mamertu zima je po čmertu.
11Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
14Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
14Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
14Pan Serboni pálí stromy.
14Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
14Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
14Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
15Žofie vína upije.
15Svatá Žofie políčka často zalije.
15Déšť svaté Žofie švestky ubije.
25Urban bývá studený pán.
25Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
25Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
25Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.
25Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
25Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
25Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
25Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
27O svatém Duše choď ještě v kožiše.
27Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
27Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
27Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
27Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
28Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
28Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.