Zpět

Když dne ubívá, horka přibívá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.

DenPranostika
02Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce.
04prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
04Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.
10Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
13Svatá Markéta, hodila srp do žita
13Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší.
25Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.
25Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
26Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před svatou Annou začnou žně.
26Svatá Anna - chladna z rána.