Zpět

Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Teplé září - říjen se mračí.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Studený říjen - zelený leden.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

DenPranostika
01Fouká-li na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.
02Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
03Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
04Svatý František zahání lidi do chýšek.
05Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
05Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
08O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
10Lednová zima i na peci je znát.
15Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.
16Jaký den Havel ukazuje, taková zima objevuje.
16Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.
16Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
16Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
16Suchý Havel oznamuje suché léto.
16Déšť na Havla, déšť na vánoce.
16Nalévá-li Havel, bude horké léto.
17Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
17Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
18Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši, za ňadra je dej!
18Na svatého Lukáše, hojnost chleba i kaše.
21Svatá Voršila zimu posílá.
21Svatá Voršila jíní nasila.
21Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.
21Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
21Svatá Voršila a Kordula - patronky větru.
21Když na Uršulu větr duje, tuhou zimu ohlašuje.
21Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.
21Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
28Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.
28Šimona a Judy - zima je všudy.
28Šimona a Judy - zima leze z půdy.
28Šimona a Judy - kožich snese s půdy.
28Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
28Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy.
28Po Šimoně a Judy naděj se sněha, neb hrudy.
28Svatý Šimon a Judy počasí o vánocích ovládá.